گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-43-89226
سال تولید:   1355/06/01
قواره:   قالی 2*3
اصالت:   قم
طراح:   علی تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:   کارگاه رشتی زاده
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   ظل السلطان
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   10
عرض:   200 سانتی متر - ft
طول:   292 سانتی متر - ft
مساحت:   5.84 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   4,480,000
مدت زمان طراحی:   3  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   9 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش گلدان معروف به ظل السلطان شامل یک گلدان و دسته گل و دو پرنده در اطراف گلدان، در سراسر زمینه تکرار شده است. این طرح برای اولین بار در دوره قاجار، به سفارش ظل السلطان حاکم اصفهان بافته شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید