گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-34-89434
سال تولید:   1392/04/19
قواره:   قالی 2/5*3/5
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   پشم گل ابریشم
جنس گره:   گره پشم و ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   افشان
نام نقشه:   شاه عباسی حیواندار
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   12
عرض:   273 سانتی متر - ft
طول:   391 سانتی متر - ft
مساحت:   10.67 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   5,140,800
مدت زمان طراحی:   4  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 3 بافنده
وزن:   28 کیلوگرم
شرح:  

افشان به معنی «پراکنده» است و از آنجا که در نقشه این قالی مجموعه ای از گل و برگ و حیوانات در متن قالی، پراکنده شده اند قالی افشان نامیده میشود. گل به کار رفته در قالی، شاه عباسی است که نماد گل سرخ و جام حیات می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید