گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-25-89414
سال تولید:   1360/07/01
قواره:   قالی 3*4
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   پشم
جنس گره:   گره پشم
جنس تار:   چله کتان
جنس پود:   پود زیر کتان و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   شاه عباسی بند تبریز
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   سبز
تعداد رنگ:   12
عرض:   311 سانتی متر - ft
طول:   421 سانتی متر - ft
مساحت:   13.09 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   6,845,956
مدت زمان طراحی:   5  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 4 بافنده
وزن:   34 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش گل های شاه عباسی در سراسر متن تکرار شده اند که با خطوط و یا بندهایی به یکدیگر متصل شده اند. گل شاه عباسی نماد گل سرخ و جام حیات می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید