گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-21-89472
سال تولید:   1369/05/16
قواره:   ذرع و چارک
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - سایر طراحان قم
بافنده:   فرش رشتی زاده - سایر بافندگان قم
جنس:   پشم
جنس گره:   گره پشم
جنس تار:   چله کتان
جنس پود:   پود زیر کتان و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   ماهی در هم
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   سبز
تعداد رنگ:   10
عرض:   78 سانتی متر - ft
طول:   112 سانتی متر - ft
مساحت:   0.87 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   330,720
مدت زمان طراحی:   1  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 1 بافنده
وزن:   1.900 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش ماهی در هم، همراه با ترکیبی از دو ماهی (به شکل برگ) و یک گل هشت پر در میان آنها، در سراسر متن تکرار شده است. نقش ماهی در هم، در آثار آیین میتراییسم، به صورت دو ماهی که مهر و یا میترا را از آب بیرون می آورند دیده می شود.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید