گالری:   فرش رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-32-89212
کد فرش(سریال تولیدی):    89212
سال تولید:   1350/07/07
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی (رشتی زاده)
بافنده:    فرش رشتی زاده - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    پشم
جنس گره:    پشم و ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر ابریشم و رو پنبه
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    کومه هریس
رنگ متن:    کرم
رنگ حاشیه:    کرم
تعداد رنگ:    15
قواره:    پرده ای
عرض:    169 سانتی متر - ft
طول:    225 سانتی متر - ft
مساحت:    3.80 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    1,813,500
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    7.800 کیلوگرم
شرح:  

 طرحی که در آن یک نقش در سراسر قالی در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار می شود به طرح واگیره ای معروف است. در این قالی نقوشی از قاب های اسلیمی در سراسر زمینه تکرار شده اند و داخل این قاب ها با نقوش متنوعی از درختان سرو، کاج و بوته های گلدار مزین شده است. طرح اولیه این قالی از منطقه هریس تبریز نشات گرفته است. پرزهای قالی کومه هریس، با الیاف پشمی بافته شده و درصد کمی الیاف ابریشم در گل های آن به کار رفته است. تمامی الیاف استفاده شده در این قالی، با رنگ های گیاهی و به روش طبیعی رنگرزی شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.