گالری:   فرش ف_حقیقی
تولید کننده:    فرش ف_حقیقی
کد فرش:    E2-77177-52-99002
سال تولید:   1395/01/01
محل ایجاد/بافت:    اصفهان
طراح:    فرش ف_حقیقی - امیرحسین صفدرزاده حقیقی
بافنده:    فرش ف_حقیقی - سایر بافندگان اصفهان
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    پشم و ابریشم
جنس گره:    پشم و ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر پنبه و رو پنبه
نوع طرح:    تلفیقی
نام نقشه:    قاب آهنگ
رنگ متن:    بنفش
رنگ حاشیه:    سبز
تعداد رنگ:    30
قواره:    پرده ای
عرض:    170 سانتی متر - ft
طول:    300 سانتی متر - ft
مساحت:    5.10 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    10
رج شمار:        رج ( گره در هر 10 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    778,800
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    15 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.