گالری:   تیمچه
تولید کننده:    فرش جواد الیاسی
کد فرش:    Q1-01009-61-02143
کد فرش(سریال تولیدی):    2143
سال تولید:   1399/02/19
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش جواد الیاسی - علی فرد
بافنده:    فرش جواد الیاسی - فاطمه فرد
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر پنبه و رو پنبه
نوع طرح:    تلفیقی
نام نقشه:    نیلوفر آبی
رنگ متن:    مشکی
رنگ حاشیه:    نوک مدادی
تعداد رنگ:    54
قواره:    ذرع و نیم
عرض:    103 سانتی متر - ft
طول:    154 سانتی متر - ft
مساحت:    1.59 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    10
رج شمار:        رج ( گره در هر 10 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    1,869,600
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    3.140 کیلوگرم
شرح:  

 طرح اولیه این قالی از روی گچ بری های کاخ ورسای فرانسه اقتباس شده است و گل های داخل حاشیه و کتیبه ها از حالت تک رنگ به حالت چند رنگ، رنگ آمیزی شده و گل های داخل متن با خلاقیت طراح، طراحی شده است. به طور کلی رنگ های این قالی 78 رنگ می باشد که 54 رنگ آن اصلی است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.