گالری:   فرش سهیل بیگدلی
تولید کننده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی
کد فرش:    Q1-01004-64-00700
کد فرش(سریال تولیدی):    700
سال تولید:   1397/08/30
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - سایر طراحان قم
بافنده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - حسن بیگدلی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر ابریشم و رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    زیر گنبد- فرانسوی
رنگ متن:    آبی
رنگ حاشیه:    آبی
تعداد رنگ:    28
قواره:    قالی 4 * 3
عرض:    298 سانتی متر - ft
طول:    405 سانتی متر - ft
مساحت:    12.07 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    12,546,000
مدت زمان تولید:     توسط 4 بافنده
وزن:    25.300 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.