گالری:   فرش سهیل بیگدلی
تولید کننده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی
کد فرش:    Q1-01004-63-00797
کد فرش(سریال تولیدی):    797
سال تولید:    1398/11/16
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - سایر طراحان قم
بافنده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - حسن محمدی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    قلم آبی
رنگ متن:    سرمه ای
رنگ حاشیه:    سرمه ای
تعداد رنگ:    33
قواره:    قالی 3 * 3
عرض:    291 سانتی متر - ft
طول:    297 سانتی متر - ft
مساحت:    8.64 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    9,363,600
مدت زمان تولید:     توسط 4 بافنده
وزن:    18.100 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.