گالری:   فرش سهیل بیگدلی
تولید کننده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی
کد فرش:    Q1-01004-62-00585
کد فرش(سریال تولیدی):    585
سال تولید:    1397/12/15
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - سایر طراحان قم
بافنده:    تولیدی فرش سهیل بیگدلی - امیر طوماری
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    طاق بهشت
رنگ متن:    سبز زیتونی
رنگ حاشیه:    سبز زیتونی
تعداد رنگ:    21
قواره:    قالیچه
عرض:    138 سانتی متر - ft
طول:    205 سانتی متر - ft
مساحت:    2.83 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    3,066,000
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    5.900 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.