گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-64-89602
سال تولید:    1396/06/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - یوسف الماسی آلانق
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    اسلیم بخشایش
رنگ متن:    کرم
رنگ حاشیه:    آجری
تعداد رنگ:    9
قواره:    قالی 4 * 3
عرض:    299 سانتی متر - ft
طول:    390 سانتی متر - ft
مساحت:    11.66 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    7,955,000
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    28 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش اسلیمی به شکل هندسی و با خطوط شکسته در سراسر متن تکرار شده شده که این نوع اسلیمی به منطقه بخشایش تعلق دارد. نقش اسلیمی، نمادی از تکثیر و زایش جهان طبیعی می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.