گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-44-89602
سال تولید:   1396/06/01
قواره:   قالی 3*4
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - محمد رضا تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:   فرش رشتی زاده - یوسف الماسی آلانق
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   اسلیم بخشایش
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   آجری
تعداد رنگ:   9
عرض:   299 سانتی متر - ft
طول:   390 سانتی متر - ft
مساحت:   11.66 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   7,955,000
مدت زمان طراحی:   5  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   28 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش اسلیمی به شکل هندسی و با خطوط شکسته در سراسر متن تکرار شده شده که این نوع اسلیمی به منطقه بخشایش تعلق دارد. نقش اسلیمی، نمادی از تکثیر و زایش جهان طبیعی می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید