گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-63-89665
سال تولید:    1397/02/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - رضا عزیزخواه آلانق
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    بته شکسته
رنگ متن:    طلایی
رنگ حاشیه:    آجری
تعداد رنگ:    14
قواره:    قالی 3 * 2
عرض:    221 سانتی متر - ft
طول:    285 سانتی متر - ft
مساحت:    6.30 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    2,925,449
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    17.300 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش بته در سراسر متن تکرار شده است. بته، شکل تجرید یافته درخت سرو است که در این فرش به شکل هندسی و با خطوط شکسته طراحی شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.