گالری:   فرش رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-61-89307
کد فرش(سریال تولیدی):    89307
سال تولید:   1345/04/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی (رشتی زاده)
بافنده:    فرش رشتی زاده - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    زیر ابریشم و رو پنبه
نوع طرح:    تلفیقی
نام نقشه:    محرابی درختی
رنگ متن:    قرمز روناسی
رنگ حاشیه:    قرمز روناسی
تعداد رنگ:    10
قواره:    ذرع و نیم
عرض:    102 سانتی متر - ft
طول:    145 سانتی متر - ft
مساحت:    1.48 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    1,130,300
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    2.600 کیلوگرم
شرح:  

 قالی هایی که در آنها دو طرح با یکدیگر ترکیب شده باشند، به طرح تلفیقی معروف هستند. در این قالی دو طرح محرابی و درختی با یکدیگر تلفیق شده اند. ترکیب نقش محراب و درخت در قالی ایرانی، یکی از اصیل ترین نقشه هایی است که از دیرباز تا کنون در هنر قالی بافی ایرانی دیده می شود. قدمت طرح محرابی درختی این قالی، به دوره افشاریه و زمان حکومت نادرشاه در ایران باز میگردد. نگاره طاق محراب و نقوش برگ و گل های به کار رفته در این قالی، متاثر از هنر هندی قرن شانزدهم میلادی است. تمامی الیاف استفاده شده در این قالی طبیعی بوده و با رنگهای گیاهی و به روش طبیعی رنگرزی شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.