گالری:   گالری فرش صدیقیان
تولید کننده:    فرش صدیقیان
کد فرش:    Q1-01006-62-98010
کد فرش(سریال تولیدی):    98010
سال تولید:    1398/10/18
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش صدیقیان - محمدرضا صدیقیان نوین
بافنده:    فرش صدیقیان - حسین عابدی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گلدان و ترنج
رنگ متن:    ارغوانی
رنگ حاشیه:    سرمه ای
تعداد رنگ:    23
قواره:    قالیچه
عرض:    138 سانتی متر - ft
طول:    205 سانتی متر - ft
مساحت:    2.83 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    3,240,000
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    5.900 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.