گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-42-89227
سال تولید:   1354/07/01
قواره:   پرده ای
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:   فرش رشتی زاده - کارگاه رشتی زاده
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   کومه هریس
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   12
عرض:   170 سانتی متر - ft
طول:   246 سانتی متر - ft
مساحت:   4.18 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,225,000
مدت زمان طراحی:   4  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   6.500 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش کومه هریس شامل نقوشی از درختان سروی شکل در قاب های اسلیمی تکرار شده است. نقش کومه هریس متعلق به منطقه هریس تبریز می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید