گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   QM1-1001-43-89638
سال تولید:   1396/09/27
قواره:   قالی 3*2/5
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - محمد رضا تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:   فرش رشتی زاده - محمد تقی ایران نژاد
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   مدرن
نام نقشه:   سروستان
رنگ متن:   الوان
رنگ حاشیه:   الوان
تعداد رنگ:   13
عرض:   258 سانتی متر - ft
طول:   327 سانتی متر - ft
مساحت:   8.44 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,929,811
مدت زمان طراحی:   3  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   24.250 کیلوگرم
شرح:  

فرش سروستان، طرحی مدرن و ابداعی با سمبل درخت سرو و نگاره های تزیینی گل و برگ می باشد. درخت سرو به عنوان درخت زندگی نمادی از مقاومت و پایداری و سرافزاری است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید