گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-63-89662
سال تولید:    1396/01/26
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - مرتضی عمران پناه آلانق
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    پنج پر
رنگ متن:    طلایی
رنگ حاشیه:    طلایی
تعداد رنگ:    14
قواره:    قالی 3 * 3
عرض:    289 سانتی متر - ft
طول:    302 سانتی متر - ft
مساحت:    8.73 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    3,350,712
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    21.750 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش پنچ پر در سراسر زمینه تکرار شده است. این نقش ابداعی از گل های پنج پر به کار رفته در منسوجات مختلف می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.