گالری:   گالری فرش رجبیان
تولید کننده:    فرش رجبیان
کد فرش:    Q1-01007-62-98106
کد فرش(سریال تولیدی):    98106
سال تولید:    1393/06/28
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رجبیان - ابوالفضل رجبیان
بافنده:    فرش رجبیان - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گل رز
رنگ متن:    آبی اردکی
رنگ حاشیه:    بنفش
تعداد رنگ:    21
قواره:    قالیچه
عرض:    138 سانتی متر - ft
طول:    204 سانتی متر - ft
مساحت:    2.82 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    3,375,000
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    5.500 کیلوگرم
شرح:  

 تمامی الیاف استفاده شده در این قالی، طبیعی است. از ویژگی های بارز هنری فرش رجبیان، سبک گل رز می باشد. زیبایی و همنشینی هنرمندانه رنگ در طرح گل رز به شهرت جهانی این طرح انجامید به نحوی که در دنیا فرش رجبیان را با سبک گل رز می شناسند.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.