گالری:   گالری فرش رجبیان
تولید کننده:    فرش رجبیان
کد فرش:    Q1-01007-62-98104
کد فرش(سریال تولیدی):    98104
سال تولید:    1392/02/20
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رجبیان - ابوالفضل رجبیان
بافنده:    فرش رجبیان - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گل ریز- شیدا
رنگ متن:    سبز
رنگ حاشیه:    کرم
تعداد رنگ:    21
قواره:    پرده ای
عرض:    148 سانتی متر - ft
طول:    250 سانتی متر - ft
مساحت:    3.70 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    4,374,000
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    7.400 کیلوگرم
شرح:  

 تمامی الیاف استفاده شده در این قالی، طبیعی است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.