گالری:   فرش رجبیان
تولید کننده:    فرش رجبیان
کد فرش:    Q1-01007-62-98103
کد فرش(سریال تولیدی):    98103
سال تولید:    1390/04/30
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رجبیان - ابوالفضل رجبیان
بافنده:    فرش رجبیان - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    گلدانی
نام نقشه:    گل رز
رنگ متن:    سرمه ای
رنگ حاشیه:    کرم
تعداد رنگ:    21
قواره:    قالیچه
عرض:    143 سانتی متر - ft
طول:    206 سانتی متر - ft
مساحت:    2.95 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    3,728,000
مدت زمان تولید:     توسط 3 بافنده
وزن:    6 کیلوگرم
شرح:  

 تمامی الیاف استفاده شده در این قالی، طبیعی است. از ویژگی های بارز هنری فرش رجبیان، سبک گل رز می باشد. زیبایی و همنشینی هنرمندانه رنگ در طرح گل رز به شهرت جهانی این طرح انجامید به نحوی که در دنیا فرش رجبیان را با سبک گل رز می شناسند.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.