گالری:   گالری فرش صدیقیان
تولید کننده:    فرش صدیقیان
کد فرش:    Q1-01006-62-98006
کد فرش(سریال تولیدی):    98006
سال تولید:    1398/03/22
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش صدیقیان - احمد معروفی
بافنده:    فرش صدیقیان - علی بیگدلی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گلریز ترنجی
رنگ متن:    ارغوانی
رنگ حاشیه:    ارغوانی
تعداد رنگ:    22
قواره:    قالی مربع
عرض:    394 سانتی متر - ft
طول:    396 سانتی متر - ft
مساحت:    15.60 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    16,320,000
مدت زمان تولید:     توسط 4 بافنده
وزن:    32 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.