گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   تولید فرش رشتی زاده (تاجررشتی)
کد فرش:   QM1-1001-53-89676
سال تولید:   1397/11/25
قواره:   قالی 3.5* 2.5
اصالت:   قم / قم
طراح:   تولید فرش رشتی زاده (تاجررشتی) - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:   تولید فرش رشتی زاده (تاجررشتی) - علی عباس شاهی آلانق
جنس:   پشم گل ابریشم
جنس گره:   گره پشم و ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   محرمات
نام نقشه:   قلمدانی
رنگ متن:   الوان
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   12
عرض:   262 سانتی متر - ft
طول:   339 سانتی متر - ft
مساحت:   8.88 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,362,632
مدت زمان تولید:   توسط 2 بافنده
وزن:   26 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید