گالری:   فرش رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-53-89682
سال تولید:    1398/05/15
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - سریه انجمن
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    پشم و ابریشم
جنس گره:    پشم و ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    مجنون شکسته
رنگ متن:    سبز
رنگ حاشیه:    آجری
تعداد رنگ:    12
قواره:    قالی 3 * 2
عرض:    206 سانتی متر - ft
طول:    282 سانتی متر - ft
مساحت:    5.81 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    2,287,300
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    18 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش درخت بید مجنون به شکل هندسی و با خطوط شکسته در سراسر متن تکرار شده است. درخت بید مجنون نماد جریان زندگی بین تنگناهای سرسخت طبیعت است. تمامی الیاف استفاده شده در این فرش طبیعی بوده و با رنگهای گیاهی و به روش طبیعی رنگرزی شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.