گالری:   فرش رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-53-89671
سال تولید:    1398/07/17
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - محمد آذری هفت چشمه
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    پشم و ابریشم
جنس گره:    پشم و ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    لچک ترنج کف ساده
نام نقشه:     سنه
رنگ متن:    سبز ساقه چناری
رنگ حاشیه:    سبز ساقه چناری
تعداد رنگ:    14
قواره:    قالی 3 * 2
عرض:    233 سانتی متر - ft
طول:    315 سانتی متر - ft
مساحت:    7.34 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    2,864,211
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    20 کیلوگرم
شرح:  

 لچک ترنج از قدیمیترین طرح های فرش ایرانی است که روی دو محور تقارن طراحی شده و شامل یک ترنج مدور در مرکز فرش و چهار لچک در گوشه های فرش است. منشا این طرح به گلستانها و باغهای ایرانی برمیگردد و نمادی از باغ و بهشت است. طرح لچک ترنج کف ساده سنه، برگرفته از مناطق عشایری سنندج می باشد. تمامی الیاف ابریشم استفاده شده در این فرش طبیعی بوده و با رنگهای گیاهی و به روش طبیعی رنگرزی شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.