گالری:   فرش صدیقیان
تولید کننده:    فرش صدیقیان
کد فرش:    Q1-01006-63-98003
سال تولید:    1398/01/28
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش صدیقیان - محمدرضا صدیقیان نوین
بافنده:    فرش صدیقیان - سید ولی موسوی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    لچک ترنج
نام نقشه:    گلریز ترنجی
رنگ متن:    ارغوانی
رنگ حاشیه:    آبی
تعداد رنگ:    20
قواره:    قالی 3.5* 2.5
عرض:    238 سانتی متر - ft
طول:    353 سانتی متر - ft
مساحت:    8.40 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    8,024,000
مدت زمان تولید:     توسط 3 بافنده
وزن:    18 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.