گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-22-89407
سال تولید:    1355/02/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - علی تاجررشتی - رشتی زاده
بافنده:    فرش رشتی زاده - کارگاه رشتی زاده
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    پشم
جنس گره:    پشم
جنس تار:    کتان
جنس پود:    پود زیر کتان و پود رو کتان
نوع طرح:    محرمات
نام نقشه:    محرمات قشقایی
رنگ متن:    الوان
رنگ حاشیه:    قرمز
تعداد رنگ:    12
قواره:    قالیچه
عرض:    197 سانتی متر - ft
طول:    124 سانتی متر - ft
مساحت:    2.44 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    931,700
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    7 کیلوگرم
شرح:  

 در فرش هایی که متن فرش، از عرض به چند قسمت تقسیم شده و نوار های طولی در سراسر متن فرش قرار گرفته اند و نقوش با رنگ های مختلف در راستای طولی فرش تکرار می شوند محرمات می گویند. پارچه فروشان قدیم به پارچه های راه راه رنگارنگ، محرمات می گفتند. قدمت طرح محرمات به دوره هخامنشیان و ساسانیان میرسد و طرح راه راه همراه با نقوش، در سفال ها و پارچه های قبل از اسلام دیده می شود. طرح محرمات به کار رفته در این قالی، متعلق به ایل قشقایی می باشد. تمامی الیاف استفاده شده در این فرش طبیعی بوده و با رنگهای گیاهی و به روش طبیعی رنگرزی شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.