گالری:   گالری - رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-55-89628
سال تولید:    1397/08/27
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - علی عمرانی نیا
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    پشم گل ابریشم
جنس گره:    پشم و ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    آفتاب گردان
رنگ متن:    کرم
رنگ حاشیه:    کرم
تعداد رنگ:    15
قواره:    قالی 6 * 4
عرض:    418 سانتی متر - ft
طول:    564 سانتی متر - ft
مساحت:    23.58 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    11,987,773
مدت زمان تولید:     توسط 3 بافنده
وزن:    92 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش گل آفتاب گردان در سراسر متن تکرار شده است. گل آفتاب گردان سمبل خدای خورشید، ستایش و پرستش است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید