گالری:   گالری فرش ارمی
تولید کننده:    فرش ارمی
کد فرش:    Q1-01002-62-01070
کد فرش(سریال تولیدی):    01070
سال تولید:    1395/07/19
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش ارمی -
بافنده:    فرش ارمی -
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع طرح:    تلفیقی
نام نقشه:    هیوا
رنگ متن:    بنفش
رنگ حاشیه:    بنفش
تعداد رنگ:    11
قواره:    قالی مربع
عرض:    200 سانتی متر - ft
طول:    206 سانتی متر - ft
مساحت:    4.12 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    4,243,600
مدت زمان تولید:     توسط 3 بافنده
وزن:    9 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید