گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-65-89585
سال تولید:    1396/06/15
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - محمد امینی آلانق
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    آندلس
رنگ متن:    طلایی
رنگ حاشیه:    طلایی
تعداد رنگ:    9
قواره:    قالی 4.5 * 3.5
عرض:    357 سانتی متر - ft
طول:    419 سانتی متر - ft
مساحت:    14.96 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    10,678,203
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    56 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقش معروف به آندلس در سراسر زمینه تکرار شده است. نقش آندلس که شامل نقش هشت گره به همراه گل و برگ های تزئینی است، برگرفته از نقش و نگار به کار رفته در کاخ الحمرا در اسپانیا می باشد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.