گالری:   گالری رشتی زاده
تولید کننده:    فرش رشتی زاده
کد فرش:    Q1-01001-64-89620
سال تولید:    1396/11/26
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:    فرش رشتی زاده - احد الماسی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    متقارن (ترکی)
جنس:    تمام ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع طرح:    واگیره
نام نقشه:    شاخ گوزنی (تودشک)
رنگ متن:    کرم
رنگ حاشیه:    آجری
تعداد رنگ:    11
قواره:    قالی 4.5 * 3.5
عرض:    360 سانتی متر - ft
طول:    433 سانتی متر - ft
مساحت:    15.59 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    10,958,285
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    44 کیلوگرم
شرح:  

 در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقوش اسلیمی و گل شاه عباسی، در سراسر زمینه تکرار شده است. از آنجا که تکرار بندهای اسلیمی به همراه گل ها، حالت دورانی در زمینه فرش به وجود آورده اند به این نقش چرخ و فلک می گویند و از طرفی چون نقوش اسلیمی همچون شاخ های پر پیچ و خم گوزن نمایان شده اند، این نقش به شاخ گوزنی نیز معروف می باشد. این طرح متعلق به منطقه تودشک نایین است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.