پشم تک شو

پشم تک شو

یا « پشم نیم شو » که روی بدن حیوان زنده شسته می شود .