بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

اثر رنگی

اثر رنگی

اثر رنگی

تاثیری است که رنگ بر چشم بیننده می گزارد . تاثیر یک رنگ با تغییر محیط یا مجاورت،بر چشم بیننده متفاوت می گردد(نگ:زمینه)

اجرت یا "دستمزد"

اجرت یا "دستمزد"

وجه نقد یاجنس که در برابر کار برای مدت زمان معینی بکارگر اجیر شده داده می شود.اجرت ممکن است بصورت وجه نقد یا جنس یا هر دو توام باشد. دستمزد باید با کار و نتیجه آن متناسب بوده و با خاتمه کار هم زمان تا...

اجزاء متر

اجزاء متر

مقیاسات طول کمتر از یک متر که بصورت ده دهی (اعشاری) سیر نزولی طی می کند. اجزاء معمولی و متداول متر عبارتنداز : دسیمتر=0/1 متر سانتیمتر=0/01 متر میلی متر=0/001 متر

ادغام

ادغام

ادغام

در طراحی فرش چنانچه خطوط و نقوش پس از گردش تسخیر (<--) ی خود مجددا به محل اصلی خویش ادامه یابد و برگشت نماید عمل ادغام انجام گرفته است زیرا در حقیقت دو منطقه بافت نقش فرش را در هم ادغام کرده و بهم ارت...

اراک و فرشبافی

اراک و فرشبافی

اراک و فرشبافی

اراک اینک مرکز استان مرکزی است. این شهر محدود است از شمال به تفرش و قم و از جنوب به خمین و از مغرب به ملایر و از مشرق به کاشان. شهرستان اراک در دشت واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1760 متر می باشد. ر...

ارز

ارز

ارز

سند تجارتی که ارزش آن به پول خارجی تعیین شده باشد یا پول بیگانه که در داخل کشور خرید و فروش شود.بعبارت دیگر ارز به کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی گفته می شود. این وسایل عبارتند از:1-پول رایج خارجی2-...

ارز آزاد

ارز آزاد

ارز آزاد

ارزی است که به قیمت بازار آزاد تقویم و عرضه می گردد و معمولا از طریق افراد غیر مسوول یا موسسات بصورت آزاد بفروش می رسد و بهای آن در بازار تابع عرضه و تقاضا می باشد.

ارز بازرگانی

ارز بازرگانی

ارز بازرگانی

نوعی ارز است که از طریق صادرات و معاملات و مبادلات بازرگانی در خارج کشور تامین می گردد.

ارز تهاتری

ارز تهاتری

ارز تهاتری

ارز وارداتی یا صادراتی است که در برابر آن جنس پرداخت می شود. توضیح آن که در قرار دادهای تهاتریی که کالا با کالا مبادله می گردد حساب ها همیشه با پول مورد قبول طرفین نگهداری می شود ولی بجای پرداخت بهای ...



صفحه 9 از 227 صفحه