بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

ابریشم-انواع

ابریشم-انواع

ابریشم دارای انواع گوناگون بشرح زیر است:الف-از لحاظ طبیعی یا مصنوعی بودن:1-ابریشم طبیعی پرورشی2-ابریشم طبیعی وحشی3-ابریشم مصنوعی ب- از نظر آمادگی برای استفاده:1-ابریشم خام.2-ابریشم پخته.پ-از لحاظ مرغو...

ابریشم-بسته

ابریشم-بسته

فشرده ای از ابریشم خام به وزن"200"کیلوگرم را گویند که محتوی تعدادی کلاف باشد(با-ما-1837)

ابریشم-تحویل

ابریشم-تحویل

اصطلاحی است که برای بالا بردن تعداد"لا" در نخ ابریشم بکار می رود.بعبارت دیگر تهیه کلاف چند لا از نخ های کلاف ابریشم که وسیله"کوبی کاری" قبلا آماده شده است.

ابریشم-محموله

ابریشم-محموله

مقدار ابریشم خام در هر عدل. میزان وزن محموله با توجه بنوع و کیفیت مواد متفاوت و تا 60 کیلوگرم می گردد.

ابریشم-نقادی

ابریشم-نقادی

باز کردن کلاف ابریشم خام و تبدیل آن وسیله دستگاه چرخچه یا سایر وسایل به کلاف های مناسب.

ابریشم-کلاف تابیده

ابریشم-کلاف تابیده

ابریشمی که به صورت تابیده کلاف شده باشد.

ابریشم-کوبی کاری

ابریشم-کوبی کاری

چند لایه کردن نخ ابریشم برای مصرف در نساجی و بافتن فرش.

ابنیه و آثار باستانی و دینی و مذهبی،نقشمایه هایی در فرش

ابنیه و آثار باستانی و دینی و مذهبی،نقشمایه هایی در فرش

بناها اعم از محل سکونت طراحان یا بافندگان فرش و سایر هنرمندان از جمله نقاشان، مجسمه سازان یا ساختمان های زیبا و چشم گیر دیگر همواره به عنوان نقشمایه مورد استفاده و الهام بخش گروه هنرمندان بوده است.آثا...

ابه

ابه

خیمه، آلاچیق ، خانه یا مجموعه خیمه های مدور ترکمن نشین. مجموعه ای از"یورت" که به یک گروه ترکمن تعلق دارد .صفحه 8 از 228 صفحه