بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

ابریشم گیلان

ابریشم گیلان

ابریشم گیلان

نوعی ابریشم خام محصول استان گیلان که در بازارهای اروپا بنام"گیلان"محل تولید آن معروف است.

ابریشم مصنوعی

ابریشم مصنوعی

ابریشم مصنوعی

الیفی است که به شکل ابریشم اما از سایر مواد ساخته و عرضه می شود، این نوع الیاف به کار بافتن منسوجات از قبیل پارچه می رسد و پارچه حاصله از آن را"ابریشمی" گویند اما بهیچوجه نباید در بافتن فرش مود استفاد...

ابریشم- کادر

ابریشم- کادر

یا"گرده گل"

ابریشم کجین

ابریشم کجین

یا"تفاله ابریشم" انتهای الیاف و باقیمانده از پیله را گویند، که بخش نامرغوب الیاف است و در تهیه نخ فرش از آن استفاده نمی شود. باید توجه داشت،پیله ای که وسیله کرم ابریشم سوراخ شده باشد در ردیف ابریشم کج...

ابریشم-الیاف بریده

ابریشم-الیاف بریده

ابریشم-الیاف بریده

یا "ابریشم کجین"

ابریشم-اندازه گیری وزن

ابریشم-اندازه گیری وزن

واحد اندازه گیری ابریشم بطور سنتی"سنگ"است که معادل(100) مثقال می باشد. امروزه از مقیاس کیلو در مورد توزین ابریشم بیشتر استفاده می گردد.

ابریشم-انواع

ابریشم-انواع

ابریشم دارای انواع گوناگون بشرح زیر است:الف-از لحاظ طبیعی یا مصنوعی بودن:1-ابریشم طبیعی پرورشی2-ابریشم طبیعی وحشی3-ابریشم مصنوعی ب- از نظر آمادگی برای استفاده:1-ابریشم خام.2-ابریشم پخته.پ-از لحاظ مرغو...

ابریشم-بسته

ابریشم-بسته

فشرده ای از ابریشم خام به وزن"200"کیلوگرم را گویند که محتوی تعدادی کلاف باشد(با-ما-1837)

ابریشم-تحویل

ابریشم-تحویل

اصطلاحی است که برای بالا بردن تعداد"لا" در نخ ابریشم بکار می رود.بعبارت دیگر تهیه کلاف چند لا از نخ های کلاف ابریشم که وسیله"کوبی کاری" قبلا آماده شده است.صفحه 7 از 227 صفحه