بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

پشم کنده شده

پشم کنده شده

یا « پشم دباغت »

پشم کهنه

پشم کهنه

پشمی است که : الف- مدت طولانی نگه داری شده و بدین لحاظ خواص طبیهی خود را به مقدار زیادی از دست داده و حالت چین و جعد ، درخشندگی و شفافیت ، چربی و رطوبت کمتر از معمول دارد و رنگ آن اگر سفید است به زردی...

پشم یک دست

پشم یک دست

این اصطلاح در دو هنگام برای پشم مصرف می گرد: الف- پس از بریدن از پشت گوسفند:پشمی است که از یک ناحیه بدن حیوان مثلا پهلو یا کنف بریده شده باشد. بعکس پشم در هم که از چند نقطه بدن حیوان است. ب- پس از رنگ...

پشم یک شوره

پشم یک شوره

یا«پشم نیم شور»

پشم-خار گیری

پشم-خار گیری

گرفتن خارو خاشاک و برگهای خشک شده درختان و کاه و غیره از پشم. چون آب و موادی که معمولا برای شستشو از آن استفاده میشود قادر به جدا کردن مواد یاد شده از پشم نمی باشد لذا برای شستن پشم و خار گیری از آن ا...

پلاس

پلاس

نوعی گلیم پشمی است که بکار زیرانداز و فراهم سازی«سیاه چادر» برای ایلات و عشایر می رود. تفاوت پلاس با گلیم معمولی آن است که از نخ پشم بافته می شود. معروفترین پلاس از ناحیه ترکمن صحرا است و در آن نواحی...

پلاس بافی

پلاس بافی

بافتن پلاس با نخ پشمی مانند«گلیم بافی»صورت می گیرد و دار و سایر اسباب کارهمان وسایل گلیم بافی می باشد.

پنبه

پنبه

گیاهی است بوته ای دارای شاخ های نازک و برگهای درشت و پهن. گلهای آن سفید و بعضا رنگی ویژه زرد است. کشت این گیاه سابقه ای طولانی دارد و حتی در سرودهای مذهبی 1500 سال پیش از میلادی مسیح نام پنبهع ذکر گرد...

پنبه - شناسایی

پنبه - شناسایی

بمنظور انتخاب الیاف بهتر و طبیعی پنبه از الیاف غیر مرغوب و مصنوعی و بکارگیری نوع مرغوب آن در ریسیدن نخ فرش مهمترین کار تشخیص الیاف طبیعی پنبه است. تولید کنندگان فرش و ماموران تدارک مواد اولیه آنها بای...صفحه 41 از 228 صفحه