بازنشانی

2041 لغت یافت شد.

پشم یک شوره

پشم یک شوره

پشم یک شوره

یا«پشم نیم شور»

پشم-خار گیری

پشم-خار گیری

گرفتن خارو خاشاک و برگهای خشک شده درختان و کاه و غیره از پشم. چون آب و موادی که معمولا برای شستشو از آن استفاده میشود قادر به جدا کردن مواد یاد شده از پشم نمی باشد لذا برای شستن پشم و خار گیری از آن ا...

پلاس

پلاس

پلاس

نوعی گلیم پشمی است که بکار زیرانداز و فراهم سازی«سیاه چادر» برای ایلات و عشایر می رود. تفاوت پلاس با گلیم معمولی آن است که از نخ پشم بافته می شود. معروفترین پلاس از ناحیه ترکمن صحرا است و در آن نواحی...

پلاس بافی

پلاس بافی

پلاس بافی

بافتن پلاس با نخ پشمی مانند«گلیم بافی»صورت می گیرد و دار و سایر اسباب کارهمان وسایل گلیم بافی می باشد.

پنبه

پنبه

پنبه

گیاهی است بوته ای دارای شاخ های نازک و برگهای درشت و پهن. گلهای آن سفید و بعضا رنگی ویژه زرد است. کشت این گیاه سابقه ای طولانی دارد و حتی در سرودهای مذهبی 1500 سال پیش از میلادی مسیح نام پنبهع ذکر گرد...

پنبه - شناسایی

پنبه - شناسایی

بمنظور انتخاب الیاف بهتر و طبیعی پنبه از الیاف غیر مرغوب و مصنوعی و بکارگیری نوع مرغوب آن در ریسیدن نخ فرش مهمترین کار تشخیص الیاف طبیعی پنبه است. تولید کنندگان فرش و ماموران تدارک مواد اولیه آنها بای...

پنبه - ظرافت الیاف

پنبه - ظرافت الیاف

ظرافت الیاف پنبه کمی قطر آن است . هر چه الیاف ظریف تر باشد مشروط بر رسیده بودن آن مستحکم تر است ظرافت را می توان وزن هر اینچ تار پنبه تعریف نمود.

پنبه - عدل بندی

پنبه - عدل بندی

پنبه همچون سایر الیاف جهت حمل و نقل در داخل و خارج از کشور عدل بندی می گردد. این «عدل بندی» طبق اصول و شرایطی انجام می شود. برخی از این شرایط بشرح زیر است الف- پنبه در عدل های فشرده بسته بندی شود بطور...

پنبه - عدل بندی - مشخصات پنبه در هر عدل

پنبه - عدل بندی - مشخصات پنبه در هر عدل

عدل بندی پنبه برای حمل و نقل و فروش آن همچون سایر الیاف بر طبق اصولی صورت می گیرد. پنبه های موجود در هر عدل باید دارای مشخصات زیر باشد: 1- از یک نوع ( واریته).باشد. 2- از یک رقم پنبه فراهم گردد. 3- دا...صفحه 41 از 227 صفحه