بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

پشم ناشور

پشم ناشور

یا«پشم خام»

پشم ناشور مخلوط

پشم ناشور مخلوط

پشمی است که هیچ نوعی عملی برای تمیز کردن یا جدا نمودن انواع آن از یکدیگر انجام نشده باشد.

پشم نما کردن

پشم نما کردن

چون پنبه یا الیاف مصنئعی قادر به جذب رنگهای مخصوص الیاف حیوانی نمی باشد عملیاتی که به الیاف مذکور چنین قدرتی می دهد را پشم نما کردن گویند.

پشم- نمدی شدن و جلوگیری ازآان

پشم- نمدی شدن و جلوگیری ازآان

چنانچه الیاف پشم بهم فشرده و در هم پیچیده و مانند نمد یک تخته شده بهم دست دهد این پشم نمدی گشته است. پشم هنگامی نمدی می گردد که: 1- زیر فشار نامناسب به هنگام عدل بندی یا انبار نمودن قرار گیرد.2- رطوبت...

پشم- نیروی کشش

پشم- نیروی کشش

مقدار خاصیت ارتجاعی الیاف پشم است که تا 40 درصد طول آن می رسد این ویژگی در سلول های پوستی پشم وجود داردکه بخش مهمی از وزن لیف پشمی را تشکیل می دهد.

پشم نیم شور

پشم نیم شور

یا«پشم تک شور،یک شور»پشمی است که پس از چیدن از تن حیوان با آب معمولی شسته شود و مواد پاک کننده در این شستشو بکار نرود.

پشم و کرک شتر

پشم و کرک شتر

پشم و کرک شتر به عنوان ماده اولیه فرش و سایر دستبافها مورد استفاده قرار می گیرد طول پشم شتر نسبت به حرارت محیط رشد آن متفاوت است، در مناطق گرمسیری کوتاه تر می شود و در تابستان می ریزد و اصولا در هیچ ه...

پشم کابل

پشم کابل

( بوسیله ریز بین) در زیر ریز بین الیاف پشم مانند ساقه درخت کاج دارای زواید و فلس هایی است که از یک سو آزاد اند و هر چه پشم کهنه تر و صدمه دیده تر باشد این فلس ها کوتاه تر و برآمدگی کمتری دارند. پ- طری...

پشم کار شده

پشم کار شده

یا« پشم کهنه »صفحه 40 از 228 صفحه