بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

پشم- نمدی شدن و جلوگیری ازآان

پشم- نمدی شدن و جلوگیری ازآان

چنانچه الیاف پشم بهم فشرده و در هم پیچیده و مانند نمد یک تخته شده بهم دست دهد این پشم نمدی گشته است. پشم هنگامی نمدی می گردد که: 1- زیر فشار نامناسب به هنگام عدل بندی یا انبار نمودن قرار گیرد.2- رطوبت...

پشم- نیروی کشش

پشم- نیروی کشش

پشم- نیروی کشش

مقدار خاصیت ارتجاعی الیاف پشم است که تا 40 درصد طول آن می رسد این ویژگی در سلول های پوستی پشم وجود داردکه بخش مهمی از وزن لیف پشمی را تشکیل می دهد.

پشم نیم شور

پشم نیم شور

پشم نیم شور

یا«پشم تک شور،یک شور»پشمی است که پس از چیدن از تن حیوان با آب معمولی شسته شود و مواد پاک کننده در این شستشو بکار نرود.

پشم و کرک شتر

پشم و کرک شتر

پشم و کرک شتر

پشم و کرک شتر به عنوان ماده اولیه فرش و سایر دستبافها مورد استفاده قرار می گیرد طول پشم شتر نسبت به حرارت محیط رشد آن متفاوت است، در مناطق گرمسیری کوتاه تر می شود و در تابستان می ریزد و اصولا در هیچ ه...

پشم کابل

پشم کابل

( بوسیله ریز بین) در زیر ریز بین الیاف پشم مانند ساقه درخت کاج دارای زواید و فلس هایی است که از یک سو آزاد اند و هر چه پشم کهنه تر و صدمه دیده تر باشد این فلس ها کوتاه تر و برآمدگی کمتری دارند. پ- طری...

پشم کار شده

پشم کار شده

یا« پشم کهنه »

پشم کنده شده

پشم کنده شده

پشم کنده شده

یا « پشم دباغت »

پشم کهنه

پشم کهنه

پشمی است که : الف- مدت طولانی نگه داری شده و بدین لحاظ خواص طبیهی خود را به مقدار زیادی از دست داده و حالت چین و جعد ، درخشندگی و شفافیت ، چربی و رطوبت کمتر از معمول دارد و رنگ آن اگر سفید است به زردی...

پشم یک دست

پشم یک دست

پشم یک دست

این اصطلاح در دو هنگام برای پشم مصرف می گرد: الف- پس از بریدن از پشت گوسفند:پشمی است که از یک ناحیه بدن حیوان مثلا پهلو یا کنف بریده شده باشد. بعکس پشم در هم که از چند نقطه بدن حیوان است. ب- پس از رنگ...صفحه 40 از 227 صفحه