بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

پشم شکل گیری

پشم شکل گیری

یا «حالت چند شکلی پشم» خاصیتی است که آن را توان شکل گیری بنا بر وضعیت محیط میدهد. این ویژگی که در پشم گوسفندان مناطق خشک و کم رطوبت مانند ایران بیشتر وجود دارد در قالیبافی مهم و سود بخش است. پشم گوسفن...

پشم گرده شو

پشم گرده شو

پشم گرده شو

یا « پشم تن شو» پشمی است که قبل از بریدن از تن حیوان شسته شود. برای این کار به دو صورت عمل می گردد. الف- شستشوی معمولی بدن حیوان باآب و مواد پاک کننده از قبیل صابون ، چوبک در محیط باز . ب- ایجاد حمام...

پشم ماشین شو

پشم ماشین شو

پشم ماشین شو

پشمی که با وسایل مکانیکی و ماشین های مخصوص شسته شود. این نوع شستشوی پشم با توجه به موارد زیر به صرفه و صلاح است :1- تماس کمتری با بدن شویندگان دارد و از بروز برخی بیماری ها جلو گیری می نماید.2- عمل ش...

پشم محلوج

پشم محلوج

پشم محلوج

پشمی که بوسیله حلاج یا«ماشین حلاجی» زده شده پشم را بدان جهت حلاجی می کنند که:1- الیاف از هم جدا شود.2- هر لیف خاصیت ارتجاعی خود را باز یابد.3- مواد خارجی و ناخالصی از پشم جدا گردد.

پشم مرده

پشم مرده

پشم مرده

یا«پشم دباغت» پشمی که از جسد حیوان مرده چیده باشند. این پشم معمولا دارای الیافی کوتاه و زبر است و در طول ناموزون و ناقص بوده و در رنگرزی بصورت نایکنواخت رنگ می پذیرد.

پشم مصنوعی

پشم مصنوعی

پشم مصنوعی

پشم یا بقیه الیاف پروتئینی که بصورت مصنوعی ساخته و به بازار عرضه گردد. بدیهی است اینگونه الیاف از لحاظ لطافت،دوام،رنگ پذیری و سایر ویژگی ها شباهتی به پشم طبیعی ندارد و فقط ظاهر آن تا اندازه ای شبیه می...

پشم ناشور

پشم ناشور

پشم ناشور

یا«پشم خام»

پشم ناشور مخلوط

پشم ناشور مخلوط

پشم ناشور مخلوط

پشمی است که هیچ نوعی عملی برای تمیز کردن یا جدا نمودن انواع آن از یکدیگر انجام نشده باشد.

پشم نما کردن

پشم نما کردن

چون پنبه یا الیاف مصنئعی قادر به جذب رنگهای مخصوص الیاف حیوانی نمی باشد عملیاتی که به الیاف مذکور چنین قدرتی می دهد را پشم نما کردن گویند.صفحه 39 از 227 صفحه