بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

پشم خام

پشم خام

پشم خام

یا«پشم ناشور» یا نشسته. پشمی که از تن حیوانات بریده شده اما شسته نگردیده باشد،اینگونه پشم دارای «16 تا 70» درصد ناخالصی است که به گونه های مختلف از آن جدا می شود.پشم خام را معمولا هم بصورت سورت کرده و...

پشم خود رنگ

پشم خود رنگ

پشم خود رنگ

پشمی است که رنگ از خود داشته باشد نه از راه رنگرزی.

پشم دباغت(دباغی شده)

پشم دباغت(دباغی شده)

پشم دباغت(دباغی شده)

یا «پشم مرده» پشمی است که با روشهای گوناگون از پوست حیوان در دباغ خانه کنده شود.این پشم فاقد بسیاری از ویژگی های «پشم چیده» ازجمله لطافت،چربی،جعد،خاصیت تغییر حالت و ارتجاعی است و به جهت نداشتن این است...

پشم در هم

پشم در هم

پشمی است که از لحاظ رنگ و نوع یک دست نبوده« سورت بندی » نگردیده باشد. نهنگام درجه بندی پشم یکی از امتیازات این کالا یک دست بودن آن است زیرا به حر حال نخی که از پشم در هم فراهم شده باشد با توجه به مشخص...

پشم دست شو

پشم دست شو

پشم دست شو

پشمی است که با دست و به روش خانگی با آب و مواد تمیز کننده معمولی شسته شود. کارگاه های خانگی با توجه به محدودیت مقدار پشم موجود و فاصله آنها با کار خانه جات شستشو و شویندگان حرفه ای ، ناچار اند خود پشم...

پشم رنگ شده

پشم رنگ شده

پشم رنگ شده

پشمی است که قبل از ریسیدن و تبدیل آن به خامه به دلخواه رنگ شود. پشمی که قبل از ریسیدن و تابیدن رنگ شود دارای رنگی ثابت و یکنواخت خواهد بود در روستاها و فرشبافی های خانگی خامه بی رنگ را تهیه می نمایند ...

پشم ریس

پشم ریس

پشم ریس

کسیکه با وسایل اولیه و دستی پشم میریسد و الیاف پشم را به نخ پشمی تبدیل می کند.

پشم زنده

پشم زنده

پشم زنده

پشمی است که از روی بدن حیوان زنده چیده می گردد.چشم زنده دارای درخشش رنگ و لطافت و جعد خاص است. اینگونه پشم را«پشم چیده» نیز گویند.

پشم شسته

پشم شسته

پشم شسته

پشمی است که بوسیله شستن، مواد چربی و ناخالصی آن گرفته شده باشد.شستشوی پشم خام هم بطور خانگی و دستی و خصوصی(در صورت کم بودن مقدار) و هم ماشینی و کارخانه ای انجام میگیرد.صفحه 38 از 227 صفحه