بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

پشم - شناسایی

پشم - شناسایی

شناسایی الیاف طبیعی پشم از مواد غیر طبیعی برای فرشبافان و تولید کنندگان از اهمیت حص برخوردار می باشد. بویژه اهمیت این شناسایی هنگامی دو چندان می گردد که تشخیص الیاف فرش کهنه و کار کرده مورد نظر باشد. ...

پشم - کیفیت و ویژگی ها

پشم - کیفیت و ویژگی ها

صفت و حالت و چگونگی و میزان آمادگی پشم برای بهره دهی مناسب کیفیت و ویژگی آنرا می نمایاند. بعبارت دیگر کیفیت پشم پیامد وجود عواملی در آن است که این ماده را مساعد بهره برداری جهت تهیه نخ خوب و بافتن منس...

پشم باز کن

پشم باز کن

وسیله ای است مانند«شانه» دارای دسته ای سبک و دندانه های بلند. از آن برای باز کردن الیاف پشم از یکدیگر و مرتب نمودن و شانه زدن آن استفاده می شود. در نواحی شبستر آذربایجان آن را «قاشیان» و در اغلب نقاط ...

پشم- بازدهی

پشم- بازدهی

باز دهی پشم عبارت است از مقدار پشم شسته نسبت به پشم نا شور. عوامل موثر در افزایش یا کاهش باز دهی پشم بر دو گونه اند: الف- عوامل خارجی مانند گرد و خام، چربی و کثافات ، مواد گیاهی. ب- عوامل داخلی یا بیم...

پشم بر

پشم بر

وسیله ای است برنده شیبه ساطور که دو سر تیز و برنده دارد . از آن برای بریدن پشم استفاده می کنند.

پشم بهاره

پشم بهاره

یا چین بهاره پشمی است که در فصل بهار و در اواسط آن یعنی از نیمه فروردین تا آخر اردیبهشت از روی بدن حیوان به قول گوسفند داران خراسان به وسیله «بری گر» به موقع « بری» گردد و چیده شود. الیاف این نوع پشم ...

پشم پاییزه

پشم پاییزه

یا « چین پاییزه» پشمی است که در فصل پاییز و معمولا مهر و آبان از گوسفند چیده شود این پشم اگر چه به مرغوبیت بهاره آن نیست اما سبک تر است و حلاجی آن با دست بهتر انجام می شود زیرا الیاف کوتاه تری دارد . ...

پشم تازه

پشم تازه

پشم بکر، پشمی که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است. پشمی که مدت زمان کوتاهی است چیده شده.

پشم تن شو

پشم تن شو

یا« پشم گرده شو »صفحه 37 از 228 صفحه