بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

پشت فرش

پشت فرش

قسمت پشتی فرش که روی زمین قرار می گیرد . پشت فرش و خواب آن خود نشان دهنده بسیاری از خصوصیات این دستباف می باشد. به همین جهت ارز یابان و خریداران فرش برای پی بردن به باطن فرش و سلیقه و کاردانی بافنده ب...

پشتی

پشتی

هر چیز که بر پشت گذارند و بر آن تکیه کنند.نوعی فرشینه قالیچه ای است که بصورت کیسه دوخته می شود،داخل آن را پر از پنبه یا سایر مواد نرم و سبک می نمایند و بعنوان تکیه گاه مورد استفاده قرار می دهند. معمول...

پشم

پشم

رشته هایی است که مانند مو و کرک بر روی بدن گوسفند و شتر می روید و خشن و زبر و مجعد است و با رشتن آن نخ و سپس پاچه یا انواع فاش بافته می گردد . الیاف پشم از ماده مخصوصی بنام « کراتین » تشکیل گردیده و و...

پشم - ارزش تجارتی

پشم - ارزش تجارتی

ارزش تجارتی پشم مقدار پولی است که در برابرآن داده می شود. این ارزش گذاری براساس درجه بندی و رنگ بندی و طول و ظرافت الیاف صورت می گیرد.

پشم - ارزش علمی

پشم - ارزش علمی

ارزشی است که بدون توجه به معاملات تجاری بر پشم می نهند. ارزش گذاری مذکور با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی و کاربرد این کالا صورت می گیرد و کیفیت الیاف مورد نظر است.

پشم - انواع

پشم - انواع

پشم دارای انواع است و برخی از آن به شرح زیر می باشد: الف- از لحاظ فصل چیدن: 1-«پشم بهاره»: که در فصل بهار از تن حیوانات چیده شود.2-«پشم پاییزه»: که در اواخر پاییز چیده گردد.ب- از جهت مرغوبیت و رنگ: 1-...

پشم - درجه بندی

پشم - درجه بندی

بطور معمول برای درجه بندی پشم مواد زیر در نظر گرفته می شود: الف- رنگ رنگ پشم مهم ترین عامل در تععبن درجه مرغوبیت الیاف آن است . ب- سایر خصوصیات : طول و قطر و جعد و کشش پذیری و نیز کم داشتن نسبی مواد ...

پشم - رنگ بندی

پشم - رنگ بندی

یکی از عوامل مهم تعیین ارزش پشم رنگ آن میباشد.هرچه رنگ فرش سفید تر و یکنواخت تر باشد مرغوب تر است. رنگهای اصلی پشم در رنگ بندی عبارت اند از:1- پشم سفید درجه یک: پشمی است که عاری از آلودگی های رنگی باش...

پشم - رنگرزی

پشم - رنگرزی

یا«رنگرزی پشم»صفحه 36 از 228 صفحه