بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

پرز-انواع

پرز-انواع

پرز یا « گوشت قالی» که در حقیقت نقش این دستباف را بوجود می آورد و سازنده آن است از جهات مختلف از جمله موارد زیر دارای انواع می باشد: الف-از جهت جنس: 1- پرز ابریشمی: که از نخ ابریشمی است و معمولا بطور ...

پرز-تراکم(چگالی)

پرز-تراکم(چگالی)

در هم رفتگی و کمیت پرز قالی را تراکم پرز آن گویند. به عبارت دیگر وزن نخ پرز بالای سطح فرش یا گرم در متر مربع در میلیمتر ارتفاع تراکم پرز فرش است.

پرندگان نقشمایه ای فرش

پرندگان نقشمایه ای فرش

پرندگان،این موجودات رنگارنگ و زیبا از نقشمایه های متداول و متنوع و معروف فرش اند. به فرش گیرایی خاص می دهند و حیات و تلاش و سرزنده بودن را به بیننده تداعی می کنند. در بین جوامع و طوایف پرندگان هر یک س...

پرنیان

پرنیان

ابریشم،حریر،پارچه ابریشمی گلدار. در برهان قاطع آمده است:«حریر و دیبای چینی منقش در نهایت لطافت و نزاکت را گویند...» پرنو و پرنون و «پرن» و پرند نیز گفته می شود.

پره

پره

یا « جلک»

پس زمبنه

پس زمبنه

بخش عقب و دور تابلو یا فرش، بعبارت دیگرآن قسمت از تابلو یا فرش و منظره که از بیننده دور نر باشد.

پسته ای

پسته ای

رنگ پوست پسته کخ سبز روشن است ، سبز خوش رنگ. سبز مغز پسته ای برنگ مغز پسته می باشد.

پسک

پسک

یا «پستک» نوعی جلیقه نمدی که آن را «تاش» هم می گویند. این جلیقه که چوپانان و افراد ایلات و عشایر در سرما و باران به تن می کنند سرما و رطوبت را از خود عبور نمی دهد و بدن ایشان را گرم نگه می دارد و چون ...

پشت سوزی فرش

پشت سوزی فرش

سوزانیدن الیاف و نخ هاب اضافی از پشت فرش بمنظور زیبا و مسطح و تمیز نشان دادن آن معمولا این کار در کار گاه های شست و شو انجام می پذیرد. فردی که پشت سوزی فرش را به عهده دارد باید کاردان و با حوصله و دا...صفحه 35 از 228 صفحه