بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بیمه نامه

بیمه نامه

سند عقد بیمه. بیمه نامه ممکن است با سند رسمی یا عادی باشد. در بیمه نامه باید مشخصات زیر قیذ گردد: 1- تاریخ انعقاد قرارداد . 2- نام بیمه گر و بیمه گزار. 3- موضوع بیمه .4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به م...

بیمه-انواع

بیمه-انواع

بیمه دارای انواع می باشد که از جمله است : 1- بیمه آتش سوزی 2- بیمه اتکایی 3- بیمه اعتبار 4- بیمه بار بری دریایی 5- بیمه حوادث اشخاص 6- بیمه عمر7- بیمه اتومبیل

پاپیچ

پاپیچ

نواری باریک از جنس قالی یا گلیم که حدود « 10 » سانتیمتر عرض و « 150 » سانتیمتر طول دارد. آنرا در زمستان یا سایر ماقع و در صورت لزوم چوپانان از روی کفش یا « چارغ » که کفش چرمی و ابتدایی بند داری می باش...

پاتیل

پاتیل

دیگ بزرگ و دهان فراخ که ته آن کروی است . آن را « پاتیله » یا « پاتله » هم گویند. در بیشتر نواحی از جمله آذر بایجان و اراک به نام « تیان » معروف است . در رنگرزی الیاف ابریشم ، پنبه، پشم ، نخ و پاچه بکا...

پاتیله

پاتیله

یا« پاتیل»

پادری

پادری

یا « تودری » قالیچه اب است که در قسمت خالی در ورودی اطاق یا راهرو و سرسرا می اندازند. ابعاد تودری با توجه به محل مورد استفاده انتخاب می گردد و به هر حال از قالیچه معمولی کوچک تر است. پادری های تمام اب...

پار

پار

یا « کلاف» اصطلاحی است رایج در نواحی استان باختران.

پاره شدن فرش

پاره شدن فرش

از جمله صدماتی که به فرش وارد می گردد و آن را ناقص و در حد خود غیره قابل استفاده میسازد پارگی آن است. پارگی از عیوب مهم این دستباف می باشد و برطرف سازی و ترمیم آن ساده نیست،بنابراین حتی المقدور از ایر...

پارو

پارو

وسیله بهم زدن رنگ در«پاتیل» که متنند پاروهای معمولی چوبی است و درازای آن حدود 125 سانتیمتر می باشد.صفحه 32 از 228 صفحه