بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بوریا

بوریا

حصیر در زبان عربی"بوریاء"است."بلاج" نیز گویند. فرشی است که از انواع نی یا برگ درخت خرما بافته می شود.

بوریا باف

بوریا باف

حصیر باف،کسی که حصیر می بافد.

بوریا بافی

بوریا بافی

یا«حصیر بافی»

بوم

بوم

بیم. متن قالی و زمینه آن

بی سولفات سدیم

بی سولفات سدیم

بعضا در رنگ رزی و تکمیل بجای اسید سولفوریک رقیق مصرف می شوذ جهت کربونبزه کردن پشم و متورم کردن چرم نیز از آن استفاده می گردد.

بی گره بافی

بی گره بافی

یا « کمانشی ، کمانشیب، کمان کشی » نوعی بافت تقلبی است بدین طریق که بافنده تابی را که باید در نوع بافت با گره متقارن با پیچاندن پرز به دور تار بدهد صورت ندهد و فقط به عبور دادن پرز بین نخ های کار بسنده...

بی کرومات پتاسیم

بی کرومات پتاسیم

این ماده دارای کریستال های قرمز نارنجی روشن است . از آن در دندانه دادن چرم ، رنگرزی ، رنگ کردن ، ضد آب کردن الیاف و غیره استفاده می کنند . بی کرومات پتاسیم از املاحی است که برای دندانه دادن پشم جهت رن...

بی کرومات سدیم

بی کرومات سدیم

ماده ای است به رنگ نارنجی روشن مایل به قرمز . مصرف این ماده بعنوان اکسید کننده در ساخت مواد رنگرزی و بسیاری موارد دیگر از جمله دندانه کرومی دادن به پوست و در رنگرزی پشم با رنگ های کرومی و عملیات بعدی ...

بید

بید

از آفات پشم و خامه و فرش است که آن را «بیب»هم گویند. حشره ای است ریزتر از پروانه،در محیط گرم و مرطوب و تاریک بر روی پشم و منسوجات و فرش رشد می کند و خسارات قابل توجه به این کالا ها .ارد می سازد. به من...صفحه 30 از 228 صفحه