بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بلوط

بلوط

درختی است از تیره بلوطی ها دارای چوبی سخت،یک پایه و تنومند که در جنگلهای غرب ایران بوفور یافت می شود.ثمر آن را«بلوط»نامند. در پوست و شاخه و تنه آن ماده مازوجی بسیار وجود دارد که دارای مصارف گوناگون از...

بلوطی

بلوطی

به رنگ بلوط که رنگی است از خانواده قهوه ای این رنگ در رنگرزی الیاف پشم خامه فرش مورد استفاده می باشد.

بن نگار

بن نگار

یا«نقشمایه»

بند پرده

بند پرده

از بافتنی های مانند قالی یا گلیم و زیلو است که بشکل رشته ای بلند و باریک بافته می شود و بعنوان بند پرده بویژه پرده هائیکه بصورت قالی بافته شده اند مورد استفاده قرارمی گیرد.

بندک

بندک

یا«فندک»

بنفش

بنفش

رنگی است فرعی که از ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و آبی بدست می آید واز رنگهای درجه دوم(ثانوی)است. ساختن این رنگ که تیره ترین رنگهای زنده را می نمایاند دشوار است زیرا همواره به آبی متمایل می شود. رنگ مقابل ز...

بوته

بوته

نقشمایه ای در فرش که استفاده از آن در نقاشی،کاشی کاری طراحی فرش و سایر صنایع دستی و هنری مردم ایران و جهان سابقه طولانی و گستردگی بسیار دارد. بوته در طراحی نقش فرش دارای انواع بسیار می باشد(نگ:طرح بوت...

بور

بور

رنگ طلایی،زرد یا سرخ کم رنگ. بور ابرش:اسبی است که خال های سرخ و سفید داشته باشد.

بورس

بورس

بازاری است که اوراق بهادار مانند سهام شرکتها،کارخانجات،طبق ضوابط ویژه در آن خرید و فروش و نقل و انتقال می یابد. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار ایران در تاریخ 1344/12/9 خ بتصویب رسیده است در بورس های مه...صفحه 29 از 228 صفحه