بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بسته نخ

بسته نخ

مقداری نخ با طول های متفاوت و در شکل مناسب برای جابه جایی و حمل و نقل و انبار داری و بهره برداری. بسته های نخ ممکن است : 1- بدون تکیه گاه باشد مانند : گلوله، کلاف،امامه 2- دارای تکیه گاه باشد مانند : ...

بطلمه

بطلمه

نک: رفوگری- بطلمه

بقچه

بقچه

یا «ساروغ» دستمال بزرگی است که در آن لباس یا چیز دیگر از پارچه و غیره بپیچند. در اصطلاح ریسندگان و بافندگان بسته های کلاف نخ به وزن 4.53 کیلوگرم (10 پوند) را گویند. مقداری از الیاف گیاهی را که برای با...

بقم

بقم

یا«بکم»یا«چوب سرخ» درختی است بلند و تنومند از تیره ارغوانیان دارای برگها شبیه برگ بادام و گلهای ریز. میوه آن گرد و سرخ و چوب آن نیز دارای رنگ سرخ است. در زبان عربی آنرا«بقم» گویند. ماده رنگین این گیاه...

بقم بنفش

بقم بنفش

نگ«بقم»

بقم قرمز

بقم قرمز

چوب قرمز یا «چوب سرخ»

بقه

بقه

بسته یا بقچه«نی» که معمولا جهت بافتن حصیر فراهم می شود.

بگ چنا

بگ چنا

چنار از درختان یک پایه بدون میوه است که تنومند، زینتی می باشد و بلندیش تا 30 متر می رسد.این درخت که در اغلب نقاطق ایران یافت می شود دارای بگهای پهن و پنچه ای و کنگره ای است ماده رنگی برگ چنار مانند بر...

بلند آمدن فرش

بلند آمدن فرش

یا«سره»اضافه آمدن طول یا عرض فرش در قسمتی از آن است. بروز این عیب و نقص در فرش علل گوناگون دارد که از جمله است:1- چله کشی نا هم آهنگ.2- عدم تناسب تار و پود از لحاظ قطر نخ و جنس آن.3- کوبیدن نایکنواخت ...صفحه 28 از 228 صفحه