بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

برزنک

برزنک

سوزن ضخیم و بلندی است شبیه « جوال دوز» که در دارهای افقی در دم کار به طرفین قالی فرو میبرند و نخی را به دور آن پیچیده محکم می کشند و سر دیگر نخ را به دوشاخ « پی دم » می اندازند تا فرش در دم کار محکم و...

برگ

برگ

برگ

آنچه که از ساقه و شاخه گیاهان و درختان می روید و اغلب به رنگ سبز است و دارای رگهایی به نام رنگ برگ می باشد که گیاه به وسیله آنها غذای خود را جذب می کند.برگ در این کتاب از دو جهت بررسی می شود:الف- از ل...

برگ توت

برگ توت

برگ توت

دخت توت در مناطق مختلف ایران و سایر مناطق معتدل گرم جهان می وید این درخت یک پایه دارای انواعی از جمله : توت سفید، توت سیاه، شاه توت است.برگ توت ساده و دانه دار بوده خراک بسیار خوبی برای کرم ابریشم می ...

برگ سنجدی

برگ سنجدی

برگ سنجدی

رنگ برگ درخت سنجد مه از خانواده سبز بهمراه سفید است

برگ مو

برگ مو

برگ مو

برگ بوته انگور شکل این برگ مدور کنگره ای و رگ برگها نیمه ای و دارای ساقه ای باریک و پیچان و قابل انعطاف است. برگ مو در رنگرزی استفاده می گردد و نحوه رنگرزی با آن مانند برگ توت و چنار می باشد.برگ مو ما...

برگ- نقشمایه ای در فرش

برگ- نقشمایه ای در فرش

برگ- نقشمایه ای در فرش

برگ صفحه سبز رنگی است که به ساقه گیاه متصل است،به گیاه حیات و زیبایی می بخشد،در فرش نقشمایه ایست دلپذیر که طراحان چه بصورت تجریدی یا در داخل مجموعه ای از نقشها از زیبایی اش بهره می گیرند. برگ از سه قس...

برکش کردن فرش

برکش کردن فرش

برای آنکه فرش در قسمت جلو کار بهنگام بافتن به پشت فرار نکند آن را در نقاط مختلف در مجاورت محدوده بافت مهار می کنند این کار به وسیله چوب یا فلزی که در سطح روی فرش قراردارد و از دو طرف به وسیله چوبهایی ...

بری گر

بری گر

بری گر

پشم چین. کسیکه پشم گوسفندان را می چیند. این اصطلاح در بین گوسفندداران خراسان بویژه تربت حیدریه و فرشبافان بلوچ نواحی این شهر رایج است. بری کردن =چیدن پشم گوسفند.

بریدن فرش از دار

بریدن فرش از دار

بریدن فرش از دار

هنگامی که کار بافتن فرش با گلیم بافی در دو سر قالی و ریشه زنی به پایان رسید آن را با دقت و در نظر گرفتن طول ریشه ها از دستگاه می برند و پایین می آورند و پس از انجام«امور تکمیلی»آماده بهره برداری یا عر...صفحه 26 از 227 صفحه