بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

برات

برات

سندی است تجارتی که به وسیله آن بستانکار از بدهکار درخواست می کند مبلغ معینی را در تاریخ معلوم شده " دیدار،سررسید" در وجه یا حواله کرد شخص ثالث یا شخص بستانکار بپردازد کسی که برات را صادر می کند و دهند...

برات اسنادی

برات اسنادی

براتی است که اسناد تجارتی مانند بار نامه ، اسناد حمل و بیمه و غیره را به همراه دارد و در حقیقت این اسناد وثیقه مبلغ برات می باشد.

برجسته کاری

برجسته کاری

برجسته کاری

به منظور جلوه گری بیشتر برخی نقاط فرش مانند گلها، تصاویردر متن یا حاشیه آن ، این نقاط سه بعدی و برجسته بافته می شوند. بافتن این گونه نقش با شیوه و رجشمار خاص صورت می پذیرد که دادن خواب یا خواب های عکس...

برچسب

برچسب

برچسب

تکه کاغذ یا مقوا یا پارچه نوشته یا چاپ شده ای که بر روی کالاها می چسبانند و اطلاعات لازم آن کالا را بر آن می نویسند تا بر خریدار معلوم گردد که از جمله : جنس کالا چیست ، در کجا ساخته شده ، برای چه نوع ...

برچسب خامه فرش

برچسب خامه فرش

بر روی هر بسته و کارتن محتوی خامه فرش معمولا اطلاعات زیر بنحو خوانا و مقاوم در مقابل شستشو نوشته می شود : 1- نمره نخ برچسب سیستم تکس ( گرم در متر) یا سیستم متریک ( متر در گرم) و تعداد لای نخ . 2- رنگ...

برچسب فرش دست باف - اطلاعات

برچسب فرش دست باف - اطلاعات

فرش های دست باف با استاندارد های ایران باید دارای برچسبی حاوی اطلاعات زیر باشد ( با – ما) : 1- نوع فرش: بدین معنی که روی برچسب جمله فرش دستباف ذکر شود. 2- نام طرح فرش : مثلا افشان یا شاه عباسی یا لچک ...

برچسب فرش دستباف

برچسب فرش دستباف

برچسبی است که بر فرش های دست باف الصاق می کنند و مطالب ضروری را به زبان فارسی و یک زبان خارجی متداول بر آن می نویسند. جنس برچسب از نوع پارچه رو کش دار بوده و اطلاعات لازم بصورت خوانا و با ثبات روی آن ...

برداغ

برداغ

برداغ

یا «اسپرک»

بررسی نهایی فرش در کارگاه ها

بررسی نهایی فرش در کارگاه ها

بررسی نهایی فرش در کارگاه ها

پس از آنکه قالی بافته و از دستگاه بریده و پیاده شد و « امور تکمیلی» نیز بر روی آن انجام گردید آماده بهره بر داری یا عرضه به بازا است.در کارگاه های بزرگ و بویژه آنها که محصولاتی هنری و باب صادرات تولید...صفحه 25 از 227 صفحه