بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بادامی

بادامی

رنگ بادام که میوه درختی اسن به همین نام ارتفاع این درخت تا 5 متر میرسد و گل های آن در بهار پیش از رویدن برگ شکفته می شود.میوه بادام ابتدا دارای پوستی سبز و نازک است و " چغاله بادام " نامیده میشود سپس...

باربر

باربر

یا " حمال " باردار و برنده بار.کسی که بار را بر پشت خود حمل کند یا دستگاهی که بار را از محلی به محل دیگر برد یا از جای بر گیرد.

باربری

باربری

یا " حمل و نقل "

بارنامه

بارنامه

سندی است که شرکت های حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی در مقابل تحویل کالا می دهند در این سند مشخصات بار مثل وزن، متر، تعداد، علامت، نوع بسته ها قید می گردد و به همین جهت است که ارزش کالا را با این سند م...

باز

باز

جسمی است مایع یا جامد که از خاکستر گیاهان یا ترکیب اسید ها با آب بدست می آید.مزه ای " گس " ماننده مزه صابون در دهان دارد.برخی از باز ها را که در آب حل می گردد " بازهای محلول" می نامند." سود، پتاس، آمو...

بازا پسند

بازا پسند

یا " باب بازا " کالایی را گویند که در بازا و بنظر کسبه و تجار که نبض و سیلقه خریداران را در اختیار داند دارای خریدار می باشد.معمولا به اجناس متوسط خوب که ضمنا از لحاظ قیمت و استحکام و دوام در حد سود ب...

بازار

بازار

جای داد و ستد و خرید و فروش کالاها.محل اجتماع فروشندگان و خریداران.به عبارت دیگر شبکه روابط بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته برخورد عرضه و تقاضای مربوط به کالاها و خدمات معین که در نهایت به تع...

بازار جهانی فرش ایران و گسترش آن

بازار جهانی فرش ایران و گسترش آن

وارد کنندگان عمده فرش ایران کشورهای اروپایی اند و بازارهای کشور آمریکا نیز قریب پنجاه سال می باشد که در جرگه مصرف کنندگان این کالای هنری در آمده است.پس از جنگ دوم جهانی با تلاش و کوشش تجار ایرانی بازا...

بازار سیاه

بازار سیاه

چنانچه ارزش کالایی در بازار بیش از ارزش عادی آن باشد،یا آن کالا اصولا به سادگی در بازار بدست خریدار نرسد آن جنس دارای بازار سیاه است. معمولا این اصطلاح هنگامی بکار برده می شود که کمبود آن وسیله افراد ...صفحه 20 از 228 صفحه